Saturday, 26 March 2011

Novi konkurs Š.U.N.D.


Umetnosti koje će biti predstavljene na festivalu tokom 2011. godine su: slikarstvo, vajarstvo, grafika, keramika, dizajn enterijera, grafički dizajn, fotografija, scenografija, kostim, tekstil, industrijski dizajn, strip, video rad i instalacija.

SPECIFIKACIJE ZA KONKURS
1) Likovne umetnosti:
 • Slikarstvo – do 5 radova
 • Vajarstvo – do 5 radova
 • Grafika – do 5 radova
2) Primenjene umetnosti:
 • Keramika – do 5 radova
 • Dizajn enterijera – do 5 radova (makete, crteži, skice)
 • Grafički dizajn – do 5 radova
 • Fotografija – do 5 radova
 • Scenografija – do 5 radova (makete, fotografije izvedenih scenografija)
 • Kostim – do 5 radova
 • Tekstil – do 5 radova
 • Industrijski dizajn – do 5 radova
 • Strip – do 5 radova
3) Multimedijalne umetnosti:
 • Video rad – do 5 radova (može trajati max 30 min; format: .avi)
 • Instalacija
Pored radova, učesnik mora poslati popunjen formular za prijavu.
SVE RADOVE SLATI U ELEKTRONSKOJ FORMI NA e-mail:  festival.shund@gmail.com
OBAVEZUJEMO SE DA VAŠE POSLATE RADOVE NEĆEMO KORISTITI ZA DALJU
DISTRIBUCIJU.

http://www.sund.rs/konkurs-2011/