Saturday, 26 November 2011

Ukleta sudba Trojanova VII

Od zla dobro ne može nastati.

...šta zaurlaše gospodin Petak će otkriti!