Monday, 2 January 2012

Ukleta sudba Trojanova XI

Srećna nova godina uz jedanaesti nastavak UST Tamare A.
Nastavit će se.