Tuesday, 26 February 2013

Šlic strip radionica i Šumatovačka škola Vas pozivaju na:
IZLOŽBU I PROMOCIJU NOVOG BROJA STRIP MAGAZINA
''PRIJATELJI''- ''NASEČI MI 'LEBA I PARIZER NA KOSO''.

Naslovna strana časopisa: Saša Arsenić
Dizajn časopisa: Borivoje Grbić ''Zigomar'' & Marko Todosijević ''Mrvax''.
Ilustracije: Marko Todosijević ''Mrvax'', Vladimir Petković ''Vlapet, Tihomir
Kostić ''Kovenant'' & Borivoje Grbić ''Zigomar''
Crtež: Marko Todosijević ''Mrvax'', Vladimir Petković ''Vlapet
Scenario: Marko Todosijević ''Mrvax'', Vladimir Petković ''Vlapet, Tihomir Kostić
''Kovenant''

Serijal je pokrenuo Marko Todosijević 2006. godine, u obliku samizdat izdanja, i
do 2009. godine, objavljena su četiri broja, nakon čega serijal doživljava pauzu
u radu. Dve godine kasnije, ''Prijatelji'' se ponovo pokreću, a idejnom tvorcu i
glavnom autoru ''Prijatelja'' se sa novim idejama, likovima i konceptom,
pridružuju Vladimir Petković i Tihomir Kostić.
Na ovoj izložbi, imaćete priliku da vidite rezultat njihovog zajedničkog rada!
Pred Vama je promocija drugog broja magazina pod nazivom: ''NASEČI MI 'LEBA I
PARIZER NA KOSO'', na kojoj će biti predstavljene i odabrane table iz broja, kao i
outtake-ovi iz stripa, te set novih ilustracija i tabli kojih nema u aktuelnom
izdanju, a koje opet, predstavljaju deo onoga što će biti u sledećem broju
''Prijatelja''.

Više o stripu ''Prijatelji'', možete pročitati na:
http://sr.wikipedia.org/sr/Пријатељи_(стрип)
Oficijalna stranica serijala: http://prijatelji-official.webs.com/


Shlitz Comics workshop and Sumatovacka skola invite you to:
EXHIBITION AND PROMOTIION OF NEW ISSUE OF
"PALS'': ''Chop me sum bread and Bologna on sloping"


Cover artwork by: Saša Arsenić
Design by: Borivoje Grbić ''Zigomar'' and Marko Todosijević ''Mrvax''
Illustrations: Marko Todosijević ''Mrvax'', Vladimir Petković ''Vlapet, Tihomir
Kostić ''Kovenant'' & Borivoje Grbić ''Zigomar''
Artworks: Marko Todosijević ''Mrvax'', Vladimir Petković ''Vlapet
Scripts: Marko Todosijević ''Mrvax'', Vladimir Petković ''Vlapet, Tihomir Kostić ''Kovenant''

More about ''Pals'' you can find here:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prijatelji_(comics)
Official web-page: http://prijatelji-official.webs.com/