Wednesday, 24 November 2010

Duboke su vode Genomske
i najvrelša voda je Genomska.

Visoke su gore Genomske
i najgrča hrana je Genomska.

Duga je reka Genomska
što spaja dedove naše
sa unucima našim.

Dimije Senklat
poslednji pesnik satelita Jo

Ovo je poslednja strofa poslednjeg pesnika satelita Jo. Odmah po emisiji ove strofe u etar, satelit Jo nestaje pretvarajući se u žutog patuljka. Satelit Jo je tako postao jedini planetoid kome je pošlo za rukom nešto što je rezervisano najpre za zvezde. Ti patuljci mali u dimenzijama krcati su gustinom i težinom.

Jedini preživeli stanovnik Joa je zakrljali Perkan. On još uvek nije u potpunosti svestan moći koje poseduje. On i ne zna da je njegova tuga za uništenim domom zapravo prouzrokovana njegvim kletvama. Perkan poseduje moć da ostvari sve stvari koje iskaže rečima. Odmah po svojoj izrečenosti reči se pretvaraju u delo. Tako se ostvaruju sve Perkanove namere, odmah pošto ih izusti, njegove reči se pretvaraju u kinetičku energiju i ostvaruju sve njegove naume i želje. Posled nekog vremena Perkan shvata prirodu svoje nadnaravne sposobnosti. Perkan shvata da je on izazvao kolaps sopstvenog sveta zbog svog nezadovoljstava koje je najbolje izražavao kroz revije vulgarnosti i najgrđih psovki.

Uplašena, gilda slobodnih galaksija šalje Micu zavodnicu da opčini zakrljalog Prekana. Perkan koji nije navikao na naklonost žena odmah pada u njenu zamku. Omamljenog od otrova koji mu je Mica sipala u koktel Perkana odvode u najbolje čuvani zatvor u galaksiji. U tom zatvoru ga lišavaju njegove božanske sposobnosti kastrirajući mi jezik. Perkan obezjezičen ostaje ono što je bio pre, samo običan zakržali Perkan.

Ali par godina kasnije Perkan, sada već manje zakržljao, spoznaje višestruku prirodu svoje moći. Naime, shvata da i dalje može da realizuje momentalnost ostvarenja svojih htenja čak i brže nego pre. Shvata da samom pomisli na nešto ili ispisivanjem neke naredbe ili željene promene na papiru može da deluje na svet koji se savija pod njegovom voljom.

Perkan se vraća, ljut je i besan. Prvo će potražiti Micu.